Wi-Fi Alliance организацијата задолжена за надзор на Wi-Fi стандардите започна со имплементација на новиот WPA3 протокол. Организацијата започна со сертификација на уреди кои го поддржуваат новиот безбедносен протокол. Најголемата придобивка е што хакерите нема да можат офлајн да ја пробијат лозинката со постојано погодување. Или да ја откријат лозинката и да ја искористат за дешифрирање на […]

Прочитај повеќе