Ако имате креирано е-содржини, веб сервиси или мобилни апликации кои се од значителна вредност на луѓето што живеат во Македонија или во некоја друга земја, тогаш треба да се пријавите на Наградите за креативност и е-содржина на Светскиот самит, или на англиски World Summit Awards. Наградите се под покровителство на Обединетите Нации, и се со […]

Прочитај повеќе