Во случај да имате потреба да добиете подобар увид за безжичните мрежи кои ве опкружуваат, ви го препорачуваме Wi-Fi Scanner 4. Оваа бесплатна алатка ги прикажува најблиските безжични мрежи и ги извлекува уникатните детали за нив. Па така, покрај името на мрежата, лесно доаѓате и до информации за јачината и квалитетот на сигналот, MAC адресата, […]

Прочитај повеќе