WhatTheFont е апликација која на корисниците ќе им помогне да го препознаат и пронајдат фонтот кој го гледаат. Апликацијaта е развиена од MyFonts. Употреба е едноставна, корисникот ја насочува камерата на телефонот кон текстот и фотографира, а апликацијата го пронаоѓа фонотот. Достапни се веб, Android и iOS верзија на апликацијата. Веб верзијата работи малку поинаку и наместо […]

Прочитај повеќе