Повеќето од нас поминуваме исклучително многу време пред нашите телефони и едноставно се губиме во одредени апликации. Доколку навистина сакате да дознаете кои апликации се вашето виновно задоволство, но на забавен начин, WellPaper – Digital Wellbeing Live Wallpaper е апликација за Android со која можете да создадете позадини засновани на вашите најчесто користени апликации. Создадените […]

Прочитај повеќе