Week.End е нова платформа која им помага на корисниците да си пронајдат место на кое ќе се забавуваат. Платформата промовира настани и музички артисти. WeekEnd е дело на три девојки, Лорета Слабева, Илинка Ставрова и Ева Слабева. Еве што велат девојките за развојот на платформата. Како дојдовте до идејата за Week.End? Инспирацијата дојде од повеќе […]

Прочитај повеќе