Аdobe предупредува за критички грешки во Flash Player, Adobe Reader и Acrobat софтвер, грешки преку кои хакерите можат да превземат контрола врз таргетираниот систем. Тоа што е проблематично е што тoj софтвер го има на повеќето компјутери, или според Adobе на 95% од компјутерите ширум светот.

Прочитај повеќе

Пред околу 15 дена, пронајдов три слабости во еден од софтверите на компанијата Adobe.
За сега, нема да го именувам името на софтвер пакетот и неговите ранливости, туку само на кратко ќе го опишам процесот на пријавување на слабости кон Adobe и неговите продукти.

Прочитај повеќе