Ден Бриклин е еден од програмерите чиj софтвер го промени светот.  Г. Бриклин е креатор на предокот на Excel, првиот spreadsheet софтвер – VisiCalc. Софверот во октомври 1979 започна да се продава и функционираше на Apple 2. Поради VisiCalc голем дел од компаниите за прв пат започнаа да гористат компјутери во своите канцеларии. „VisiCalc е […]

Прочитај повеќе