Професор од скопска гимназија е суспендиран поради екстремни религиозни Facebook постови. Според учениците, тие немале проблем со професорот бидејќи се однесувал пристојно на часовите, но според директорката на училиштето, која доставила копии од 8 страни од неговиот Facebook профил до полицијата, професорот од „скромен религиозен човек се претворил во фанатик.“

Прочитај повеќе

Друштвените мрежи и целиот веб 2.0 феномен веќе се дел од популарната култура, давајќи им инспирација на младите за кои технологијата е нешто секојдневно.

Прочитај повеќе