Друштвените мрежи и целиот веб 2.0 феномен веќе се дел од популарната култура, давајќи им инспирација на младите за кои технологијата е нешто секојдневно.

Прочитај повеќе