„Сведокот“ е прв интерактивен филм кој е креиран по повод повторното лансирање на германското 13th Street Universal студио.

Прочитај повеќе