Нов материјал кој може да се вметне во облеката е лесен, флексибилен и во иднина можеби ќе ја напојува преносната електроника. Материјалот освен сончева енергија може во електрична да ја трансформира и механичката енергија. Материјалот генерира енергија од сонце или при движење. Оваа енергија е доволна за напојување на телефон или паметен часовник, вели Жон Линг […]

Прочитај повеќе