Со секојдневниот напредок и појавувањето на нови технологии предвидувањата за изгледот на работната околина полека се остваруваат. Се повеќе компании почнуваат да ја организираат работната околина поинаку за да можат да ги искористат сите нови технологии за поголема продуктивност. Веќе има идеи како iDesk или веќе реализиразниот Microsoft Surface. Функционалностите на ваквиот вид работна површина се поврзани со […]

Прочитај повеќе

Teamlab e алатка за менаџирање на мал бизнис или тимски проект. Со Teamlab едноставно може да се креира еден вид портал со вести, блогови, форум, чет… кој ќе ви послужи за интеракција и комуникација со членовите од тимот. Или пак да си креирате нов проект кој ќе може да го менаџирате, да закачувате фајлови или да доделувате задачи на членовите од тимот.

Прочитај повеќе