Друштвените мрежи се ново интересно поле каде компаниите и брендовите можат да си играат, да креираат интерактивни кампањи и да комуницираат со потрошувачите.

Прочитај повеќе