Повеќето апликациите на Facebook ги споделуваат корисничките ID броеви, давајќи пристап до имиња на корисниците и на нивните пријатели на околу 25 маркетинг агенции и компании кои работат со податоци, од кои некои работат со креирање профил на интернет корисници следејќи ги нивните онлајн навики, открива Wall Street Journal.

Прочитај повеќе