Donesi.com е веб сервис за нарачка и достава на храна од локалните ресторани. Според луѓе запознаени со случувањата, македонскиот Donesi.com е моментално во затворено тестирање, и се очекува наскоро, меѓу недела-две, да биде стартуван.

Прочитај повеќе