Solid е платформа изработена од Тим Бернерс-Ли и помал тим на MIT над постоечката интернет мрежа. Целта на Solid е да ја врати контролата над интернет како што беше оригинално замислена во рацете на корисниците. Она што ќе го овозможи Solid е контрола врз податоците на сeкој корисник. „Solid е платформа изградена врз постоeчката мрежа. На […]

Прочитај повеќе