HD Video Converter Factory 11 е софтверска апликација која ви е потребна од две причини: средување видео материјали или нивно преземање од сајтови кои специјализираат во видео хостирање. Во поглед на прилагодување на видеата, можете да ги скратувате, да исфрлувате одредени делови или пак да спојувате повеќе помали видеа во еден поголем фајл. Згора на ова, […]

Прочитај повеќе