Комуникацијaта е клучна за развојот на секоја компанија, иако видео-конференциите често се луксуз за малите компании. Затоа Microsoft ќе се обиде да им даде шанса на сите да прават Skype Meetings со аудио и HD-видео разговори. Освен видео, корисниците можат да сподеуваат пораки, слајдови од презентации или работни табли. Дополнително организаторот на повикот може да […]

Прочитај повеќе