0.mk е македонски сервис за скратување на долгите линкови. Скратувањето на линковите главно служи за сервиси како Twitter, но многу често се користи и во други сервиси бидеќи http://0.mk/s1 изгледа многу подобро од http://it.com.mk/Intervju-so-Apostol-Tnokovski.

Прочитај повеќе