Една од помалку популарните мерки во бизнис секторот, воведување на скалест данок е барем привремено запрена. Примената на скалест данок е запрена во следните 36 месеци. Во овој период, доходот од работа, доходот од самостојна дејност, доходот од авторски и сродни права како и доходот од продажба на сопствени земјоделски производи ќе се оданочува со […]

Прочитај повеќе