Silentale е веб сервис кој ги архивира сите ваши контакти и пораки од Facebook, Twitter, LinkedIn, Gmail, Yahoo, Hotmail…

Прочитај повеќе