Google претстави две нови интересни опции за својата друштвена мрежа. Eдната опција е Schemmer за креирање настани, оваа опција е во затворена бета и е налик на Facebook Еvents, додека втората е Find my Face што е опција за препознавање на лице за полесно тагирање на фотографии. Покрај овие две новини, Google+ сега има подблабока интеграција со […]

Прочитај повеќе

New York Times стартуваше интересна веб игра каде вие сте соочени против компјутер во детската игра „листкаменножички“. Целта е да се покаже како компјутерот размислува, односно како ги проучува и бара шемите во човечкото однесување.

Прочитај повеќе