Марк Закербрег пред Сенатот на САД одговори дека не знае дека друштвената мрежа има „shadow“-профили од корисниците. Сепак постоењето на овие податоци е јавно неколку години. Во 2013 година при пробивање на зашитата на мрежата беа споделени податоци на корисници кои немаат профили на Facebook. Најголем дел на овие податоци беа споделувани преку „friends of […]

Прочитај повеќе