The Daily ќе излегува секој ден, ќе биде само во дигитална форма и само за таблетот на Apple, iPad. Овој весник нема да биде бесплатен, и секој кој ќе сака наутро да добие копија на својот iPad ќе мора да плати за секое издание.

Прочитај повеќе