ZDnet пишува дека Windows Surface RT таблет компјутерите наместо со 32 GB простор, доаѓаат со 16GB слободен простор бидејќи просторот од 32 или 64 GB, зависно од моделите, се користи за се, од инсталираниот оперативен систем до апликации, музиката, па се до „page files“. Најголем дел од просторот е зафатен од Windows RT и Office пакетот. Сепак […]

Прочитај повеќе

Во февруари Facebook реши да ја почне реконструкцијата и уредувањето на поранешните канцеларии на компанијата Sun Microsystems кои имаат капацитет и простор за 3.600 вработени. Новата централна адреса на улицата каде што е лоцирана компанија е 1 Hacker Way, додека нивниот правен оддел е лоциран на 18 Hacker way. Американските закони им дозволуваат на компаниите […]

Прочитај повеќе

Поправка: Не станува збор за зголемување на просторот, како што првин пишавме, туку на големината на документите кои можат да бидат закачени. До сега максималната големина на еден документ можела да биде до 1 GB, а сега е до 10 GB. Се разбира ова е добра вест само за оние кои имаат преплатено дополнителен простор […]

Прочитај повеќе

Сигурно се сеќавате на кул компјутерскиот интерфејс кој Том Круз го користи во „Minority Report”. Тој интерфејст пости и е креација на Џон Ундеркофлер.

Прочитај повеќе