Виртуелното момче Мајло прв пат се појави кога беше претставен Microsoft Kinect контролерот (познат и како project Natal). Контролерот на Microsoft реагира на движења, без потреба на тастатура и глувче.

Прочитај повеќе

На Think Next конвенцијата тимот за истражување на Microsoft Израел го престави Natal и објасни за како новата гејминг платформа ги препознава играчите и потезите користејќи софтвер за препознавање лице и со го тоа одредува полот на играчот и му доделува соодветен женски/машки аватар.

Прочитај повеќе