Еднаш беа конкуренти за топ друштвената мрежа, а сега MySpace од потреба да привлече корисници дозволува логирање со Facebook Connect.

Прочитај повеќе

Машините треба самите да донесуваат одлуки, и со тоа голем дел од интеракцијата ќе биде доброволно изгубена за нас, вели Дејвид Орбан основач на WideTag, директор на humanity+ и предавач на Singularity University.

Прочитај повеќе