Најлоша оценка, 2.7 меѓу 1 како непостоечи и 7 комплетно развиено, оди за „способност за иновација“ во бизнис секторот во Македонија, иако за бизнисите се расположени за нови веб сервиси, бидејќи „влијанието на ИКТ на нови сервиси и продукти“ е оценето со 4.3, се вели во Извештајот за глобалната информатичка-технологија на Светскиот економски форум.

Прочитај повеќе

Maltego претставува OSINT и форензичка алатка. Со помош на оваа моќна алатка, вашето собирање на информации е поедноставно и позначајно како и репрезентацијата на истите. Според креаторите на оваа алатка, компанијата Paterva, ни доволува да ги увидиме врските помеѓу некои личности, веб страни, е-маилови или локации.

Прочитај повеќе