ICANN одобори креирање на .xxx домените наменети за порнографската содржина. Првите .xxx домени ќе се појават во 2011 година и ќе бидат волунтерски.

Прочитај повеќе