(Ова е гостинска рецензија објавена на форумот на It.mk од Сашко Димитријевиќ. За дискусија, слики и прашања, повелете на форумот.) За прв пат благодарение на Anhoch ќе имам можност да тестирам еден нов уред, верувам интересен за сите оние љубители на книгите. Имено станува збор за електронски читач, поточно PocketBook Touch LUX3. PocketBook е европска […]

Прочитај повеќе