Macedonian Dictionary 1.0 на Никола Солев е додаток за Firefox кој го проверува правописот на македонскиот јазик додека пишувате. Пример, секој го сретнал ‘spell check’ повлечените букви во Word или некој други софтвер за форматирање на текст. Разликата е што овој додаток работи на Firefox, односно е корисен ако имате блог, пишувате текст или пак имејл порака преку некој веб сервис.

Прочитај повеќе