Кодот на наградуваната Поправи.мк, веб и апликација за Android, е објавен и достапен на Github. Заедно со веста за кодот се објави и нова 2.0 верзија.

Прочитај повеќе

Како да се искористат е-Влада сервисите за поефикасно и потранспарентно општество? Ова е проблемот со кој се соочуваме и кој е темата на конференцијата E-Society 2010 организирана од фондацијата Метаморфозис и USAID. Презентациите и видеото од конференцијата ќе бидат објавени на официјалниот сајт, а дополнително објавена е и книга „Oснови и развој на е-влада“.

Прочитај повеќе

Поправи.мк e нов македонски веб сервис каде можат да се пријавуваат проблеми со инфраструктурата на градови, и со тоа да им се помогне на општините да ги лоцираат и решат истите.

Прочитај повеќе