Неодамна беше донесен Законот за аудиовизуелни медиумски услуги кој за среќа не ги опфати порталите и интернет телевизиите во првичниот предложен опсег. Законот во голем дел опфаќа усогласување со Директивата на Европската Унија за аудиовизуелни медиумски услуги, но во дел е осврнат на иден развој и следните чекори во телевизијата како „видео по барање“ (on […]

Прочитај повеќе

Makedonija24.mk е моментално во тест фаза, и би требало да стартува за отприлика две недели. Телевизијата ќе биде бесплатна, ќе има 24 часа програма и ќе има емисии на барање (on-demand), вели Захарија Вулгаракис од Media Technology Group Скопје. Пример, ако сте ги испуштиле вестите ќе ви се достапни во рок од 45 минути на сајтoт за повторно гледање.

Прочитај повеќе