Omni Calculator е веб сајт кој се одликува со 2061 калкулатори за вршење најразлични пресметки. Доколку го посетите сајтот, во одделот Biology ќе најдете 59 калкулатори за вршење пресметки кои се директно врзани за биолошки пресметки, почнувајќи од пресметки поврзани за почвата, движејќи се преку пресметки за животен век на животни, па сè до пресметки […]

Прочитај повеќе