Контроверзниот Wikileaks сега има над 1.800 mirror сајтови, или сајтови-копии распределени ширум светот, вклучувајќи ја и Македонија. Ова ја покажува моќта на Интернетот, односно на ширење на информацијата низ децентрализираниот медиум. Ако се изгасне еден, ќе има стотина други сајтови кои ќе ја споделат информацијата.

Прочитај повеќе