Веб базираниот Тwitter клиент HootSuite во новата верзија 5 додаде доста нови и интересни опции што се одлични не само за индивидуалните корисници, туку и на бизнисите. (мали или големи не е важно, на „интернетс“ сите имаат пристап до корисни алатки).

Прочитај повеќе

LinkedIn друштвената мрежа за бизнис контакти, објави нови понапреднати опции за споделување информации од друштвените мрежи, весниците, сајтовите… на LinkedIn и обратно.

Прочитај повеќе