Google и Apple стартуваа свои модели за претплата со кои им овозможуваат на издавачите да наплаќаат за својата содржина која се чита преку апликациите за паметни телефони и таблет компјутери. До сега праксата беше секое издание на весник или магазин да се продава посебно, како што ќе биде објавено, што ги правеше издавачите несреќни бидејќи корисниците често или забораваа и не се навраќаа на изданијата.

Прочитај повеќе