Народната банка на Србија, објави годишни податoци за трговијата со PayPal во оваа држава. Најголем дел од податоците се статистика, но дел од нив се и објаснување. Доколку користите српски PayPal за да продавате производи некои од податоците кои ги објасни Startit.rs, ќе ви бидат интересни. Една од пречките за трговија е неможноста за тргување […]

Прочитај повеќе