Microsoft Word, Wikipedia, Z Camera, Google Photos се дел од апликациите кои се прогласени за најдобри во изминатата година. Ваквите избори се карактеристични за крајот на годината, и како и самите да го означуваат наближувањето на празниците. Листата на апликации зависи од локацијата, иако дел од апликациите се повторуваат во повеќе региони. Поради ова листата […]

Прочитај повеќе