Се повеќе можности се отвараат за македонските студенти. Заинтересираноста за практикантска работа, продолжување на студиите во странство или пак волонтирање во некоја организација расте. Многу студенти не знаат од каде да почнат со потрагата по едно такво место за нив. Оваа малечка листа нека ви е појдовна точка.

Прочитај повеќе