My6Sense си доби своја екстензија за Google Chrome, која има цел да ни ја донесе „дигиталната интуиција” за да утврдиме кои твитови од постојанот тек на информации се релевантни за нашите интереси. „Моето шесто сетило“ претходно беше достапно за Android и iOS.

Прочитај повеќе