Во ова видео продолжуваат објаснувањата за променливи во C++. За почеток ќе се запознаеме со основните типови како: bool, char, float, double… Ќе се запознаеме со овие променливи и колкав простор во меморијата зафаќа секоја од овие променливи, а ќе се запознаеме и со дефинирање и иницијализирање на овие променливи.

Прочитај повеќе

Ова е воведното видео во Основи на C++ видео туторијалите на Мино Тодоров. Несомнено веќе претпоставувате дека туторијалите се за програмскиот јазик C++, но она што веројатно не го очекувате е дака се на македонски јазик. Вообичаено во првите видеа се запознаваме со алатките кои ќе ги користиме а во овој случај тоа е Visual […]

Прочитај повеќе