Microsoft и PearsonVUE доделуваат бесплатни Microsoft ваучери на студенти за основните испит, плус MeasureUp Practice Test односно тест за да се подготвите за испитот. Ваучерот можете да го искористите за следниве испити: Azure Fundamentals (AZ-900)  Microsoft 365 Fundamentals (MS-900) Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (MB-901)  Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900)  Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900) Microsoft […]

Прочитај повеќе