Се подготвува нов правилник на МАРНет за „управување со врвниот македонски домен .мк и други акти неопходни за функционирањето на МАРНет. Во текот на месец февруари оваа година правилникот ќе стапи во сила со што ќе се овозможи непречено регистрирање на нови домени.“, вели Mинистерството за информатичко општество по седница со Управниот одбор на МАРНет. На седницата за претседател на новиот МАРНет е избрана Маргита Кон-Поповска, професорка на Природно-математичкиoт факултет и досегашен потпретседател на одборот на МАРНет.

Прочитај повеќе