Новите технологии влијаат на светот во кој живееме, но и на процесот во кој работиме. Кога развојот е во прашање, мора да се размислува и на тоа како технологијата влијае кога тестирањето е во прашање. Колку и како технологијата ќе го промени тестирањето и развојот во иднина е токму темата на говорот на Лиор Кац. […]

Прочитај повеќе