Пред неколку дена во градскиот парк пуштена е во работа фонтаната „Лотосов цвет“, овој пат во несекојдневна, магента боја што го следи ритамот на водата. Вклопена во стилот на ноќта и амбиентот, предизвикува смирувачко и бајковито доживување. Фонтаната е оплеменета со величенствени магловити светла што ги надополнуваат водените млазови и жуборот на водата, а оваа […]

Прочитај повеќе