Имате преголемо знаење за Србија и не знаете што да правите со тоа? Triviador е интересна стратегија која ќе проба да ве издигне како владетел на целата соседна држава. На површина, се работи за едноставен квиз каде вие и уште еден пријател се натпреварувате во одговарање прашања од општа култура. Одговорите ги давате или со пишување […]

Прочитај повеќе

Какво е вашето познавање за енциклопедии? Шест прашања за шеесет секунди време. Почнуваме!

Прочитај повеќе

Sporcle е веб сајт кој изобилува со квизови за тривијални работи. Во ситуации кога чувствувате потреба да се предизвикате себеси или некој пријател, одберете една од категориите како географија, наука или телевизија и проверете го вашиот капацитет за помнење тривијални работи. Квизовите доаѓаат во различни форми, односно со идентификување одредена слика преку кликнување или пишување […]

Прочитај повеќе

Watson е суперкомпјутер на IBM кој ги победи човечките наптреварувачи на квизот Jeopardy!. Watson е така дизајниран да може да одговара на прашања кои се поставени на природен јазик. Тоа е многу важно поради многу причини, од кои можеби поважната е дека тоа што нас, луѓето, не одвојува вистински од животинското царство и не прави навистина луѓе е нашето лингвистичко знаење. Од настанувањето на компјутерите, целта од секогаш беше да се создаде софтвер кој разбира и може да комуницира на природен човечки јазик.

Прочитај повеќе

Креативноста на луѓето слободно може да се мери според безбројните идеи за секакви квизови на Facebook. Или поради немањето попаметна работа. Но, во секој случај квизовите се голем дел од секојдневното споделување на друштвената мрежа. Така, верувам дека секој кој користи Facebook, а не има многу – над 250.000 македонци, барем еднаш пробал некој квиз.

Прочитај повеќе