Corsair претстави нова серија на вентилатори, која ќе овозможи подобри перформанси и намалена бучава. Ова е овозможено од магнетното лежиште и специјално изработен ротор. Во вентилаторите кои се користат во моментов осовината на роторот поминува низ статорот и поради механичкиот контакт се слуша здодевната бучава или зуење. Во новите вентилатори перките ќе бидат одалечени од […]

Прочитај повеќе

Летно време, жештина! Ако имате постар компјутер со постаро напојување и ладење, а при тоа немате додатни вентилатори, клими и слични разладни средства, тогаш сигурно и на вашиот PC му е жешко и подигнува температури над оптималното, како што му се случува на aldo.

Прочитај повеќе