Секој кој сака да го помине основното ниво на програмирање, мора да научи што се класи, како се креираат, како и кога се користат. Ова видео преку пример ве воведува во основите на класи со програмскиот јазик Python. Во ова ќе научите: Што се класи во Python Што е инстанца на класа Кога може да […]

Прочитај повеќе

Вториот дел од Pyautogui серијата покрива контролирање на тастатурата.Видеото е релативно кратко (трае помалку од 8 минути) и истото може да се искористи за автоматизирање на одредени задачи.  Она што Python може да го направи за нас е всушност истото што ние го правиме со тастатурата: Кликање на одредено копче Кликање на повеќе копчиња едно […]

Прочитај повеќе

Со Pyautogui може да го управуваме маусот корситејќи код напишан во програмскиот јазик Python. Всушност, она што ние го правиме се сведува на неколку акции: Го носиме маусот до одредена x,y координата на нашиот монитор Кликаме (лев, десен клик) Држиме клик Скроламе Во ова видео, може да видиме како истите работи може да ги автоматизираме, […]

Прочитај повеќе

Голем број на мали и средни претпријатија губат време на изработка на фактури бидејќи истите ги изработуваат рачно (во Word или Excel документ), една по една. Креирањето на фактури може да биде релативно лесен и брз процес доколку се користи Python. Во овој случај, може да изработиме фактури кои ќе бидат зачувани како pdf документи, […]

Прочитај повеќе

Секоја компанија, без разлика на својата големина изработува платни листи за кои има законска обврски да ги дистрибуира на своите вработени, без разлика дали е тоа во физичка форма или електронски. Во ова видео, може да научите како да креирате платни листи во pdf формат од ексел фајл кој ги содржи сите потребни податоци. Откако […]

Прочитај повеќе

Да се креира квиз со повеќе можни одговори со програмскиот јазик Python е одличен мал проект за почетници за кои најбитно е да се разбере логиката. Видеото ве води чекор по чекор, односно од прикажување на текст, до проверување дали одговорот од корисникот е точен или не, па се до сметање на бројот на поени. […]

Прочитај повеќе

Лист, камен, ножици – сите знаеме дека овие 3 зборови заедно симболозираат една од најпознатите игри помеѓу двајца, која ја учиме од мали нозе. Оваа игра може да се креира со програмскиот јазик Python, со што би можеле да играте против самиот компјутер. Во 10 минутното видео е објаснета логиката позади играта. Секако, ова е […]

Прочитај повеќе

Играта бесилка ни е позната на сите, одреден збор треба да се погоди буква по буква или како цел збор., но дали знаете дека оваа игра може да се креира со програмскиот јазик Python за помалку од 20 минути? Во 10-те туторијали наменети за почетници беше објаснета основата на програмињето со Python. Ова видео го користи […]

Прочитај повеќе

Во последното видео наменето за комплетни почетници во програмскиот јазик Python, фокусот е на таканаречени dictionaries („речници”). Во стандардниот речник, има 2 дела, збор кој се објаснува и самото објаснување. Во случајот со програмирање, првиот дел е наречен key („клуч”), додека вториот дел е value („вредност”). Во ова видео може да научите што се dictionaries, […]

Прочитај повеќе

Во ова деветто видео по ред, може да научите што е функција, кога е соодветно да се дефинира функција, и како тоа се прави во програмскиот јазик Python, преку примери наменети за комплетни почетници. Функциите се од исклучително значење во секој програмски јазик бидејќи со истите се среќаваат и почетниците, но и експертите. Имено, често […]

Прочитај повеќе

„Осмото видео во серијата Python за почетници опфаќа кодирање на играта „Погоди го бројот” чекор по чекор за 9 минути. Видеото е одличен пример дека овој програмски јазик е лесен за почетници, земајќи во предвид дека по само 7 кратки видеа, може да се добие доволно знаење за кодирање на оваа игра. Самото име „Погоди […]

Прочитај повеќе

При програмирање, има делови од нашиот код кои би сакале да бидат извршени, зависно од еден или повеќе други услови. За решавање на ваков проблем, се користат т.н. if-elif-else statements а во следното 10-минутно видео, има два примери преку кои може да научите како и кога истите се користат. Во првиот пример, имаме листа од 100 броеви, […]

Прочитај повеќе